0

Πολιτική παράδοσης & επιστροφών-ακυρώσεων

Διανομή παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery)

O Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει τα πεδία κάτω από την ένδειξη “THE SOONER THE BETTER!”, προκειμένου να υποβάλλει Παραγγελία σε προκαθορισμένο χρόνο (pre order delivery), τα προϊόντα της οποίας θα παραδοθούν σε σημείο της επιλογής του, σε προκαθορισμένο χρόνο (εφόσον το σημείο αυτό εξυπηρετείται από το κατάστημα mysushi.gr).
O Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει το πεδίο με την ένδειξη “ORDER NOW” προκειμένου να υποβάλλει Παραγγελία για άμεση παράδοση.
Ως παράδοση Παραγγελίας σε προκαθορισμένο χρόνο (pre order delivery) νοείται η παράδοση της Παραγγελίας σε ημέρα και χρόνο που έχει επιλέξει ο πελάτης με μία απόκλιση συν πλην 15 λεπτών. Σε περίπτωση που η διανομή καθυστερήσει πέραν των 30 λεπτών από το χρονικό διάστημα που έχει δοθεί στον πελάτη για χρόνο παράδοσης, τότε θα πιστώνεται ο λογαριασμός του πελάτη με πόντους αξίας 10 ευρώ.
Ως παράδοση άμεσης Παραγγελίας (order now delivery) νοείται η παράδοση σε χρόνο ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 20 έως 55 λεπτά από την ολοκλήρωση και υποβολή της Παραγγελίας. Τα χρονικά όρια της παράδοσης είναι ενδεικτικά, και αφορούν την δεδομένη στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με τον ενδεικτικά αναγραφόμενο χρόνο παράδοσης στην Ιστοσελίδα, αποσκοπούν στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για το mysushi.gr.
Το mysushi.gr ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που για οποιανδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων.
Ο Καταναλωτής θα πρέπει να ευρίσκεται στο σημείο παραλαβής, το οποίο έχει δηλώσει στην Παραγγελία την προκαθορισμένη ώρα προκειμένου να παραλάβει την Παραγγελία του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής δεν ευρεθεί για χρονικό διάστημα 5 λεπτών, το κατάστημα δύναται να ακυρώσει την Παραγγελία και ο Καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής του.

Πολιτική Επιστροφών

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί: (α) αναντιστοιχία μεταξύ της Παραγγελίας και των προϊόντων που παραδίδονται ή (β) ότι η ποιότητα των παραδιδόμενων προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα των προϊόντων του mysushi.gr, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ισόποση αποζημίωση σε είδος (ενδεικτικά, αντικατάσταση ειδών ή δωρεάν παροχή σε επόμενη παραγγελία). Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον πρόκειται για παράδοση Παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery), ο Καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με e-mail στη διεύθυνση info@mysushi.gr και να γνωστοποιήσει το περιστατικό και προκειμένου για την επιβεβαίωση του περιστατικού και τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε είδος.

Πολιτική Ακυρώσεων Παραγγελίας

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής της « Παραγγελίας» και την ηλεκτρονική υποβολή, ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία του, αφαιρώντας τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι του.
Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της Παραγγελίας σε προκαθορισμένο χρόνο (pre order delivery) για μελλοντική ημερομηνία, ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία μέχρι τις 12:00 της ημέρας παράδοσης, μέσω email.
Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της άμεσης Παραγγελίας (order now delivery) ή της Παραγγελίας σε προκαθορισμένο χρόνο (pre order delivery) για παράδοση σε χρόνο αργότερο της ίδιας ημέρας, ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία τηλεφωνικά και μόνο εάν η Παραγγελία δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει εκδοθεί παραστατικό πώλησης.
Σε περίπτωση ακύρωσης μιας Παραγγελίας, για την οποία έχει επιλεγεί ως μέσο πληρωμής η πιστωτική κάρτα, η ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται με τηλέφωνο στον υπεύθυνο του εκάστοτε καταστήματος.
Όταν η Παραγγελία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, ο Καταναλωτής ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η Παραγγελία του.

Up icon